VIHERALUESUUNNITTELU

Tarjoamme ammattitaitoista piha- ja maisemasuunnittelua luovasta suunnittelusta selkeisiin toteutussuunnitelmiin.

Pihasuunnitelmat:

 • Asuntoyhtiöpihat
 • Koulu- ja päiväkotipihat
 • Julkisten rakennusten ympäristöt
 • Vapaa-ajan ympäristöt
 • Yksityispihat

Viher- ja maisemasuunnitelmat:

 • Puistot
 • Lähiliikunta- ja leikkipaikat
 • Senioripuistot
 • Muut kaupunkiympäristöt
 • Liikenneympäristöt

Konsultointipalvelut:

 • Neuvontakäynnit
 • Maisema- ja kasvillisuusselvitykset
 • Kasvillisuuden hoitosuunnitelmat
 • Pihasuunnitelmiin liittyvät asukaskyselyt
 • Lupa-asiat ja yhteydenpito viranomaisiin