Missio

Haluamme vaikuttaa ympäristön viihtyisyyteen ekologisin ja esteettisin keinoin ja siten edistää ihmisten hyvinvointia yhteiskunnassamme.

Visio

Ymmärrys ympäristön merkityksestä ja arvostus ympäristöä kohtaan kasvavat yhteiskunnassa. Sen myötä kasvaa myös kiinnostus ja innostus omaa pihaa ja lähiympäristöä kohtaan. Visiomme on vastata ammattitaidolla kasvavaan ympäristön suunnittelutarpeeseen ja olla paras maisemasuunnittelupalveluita tuottava yritys omassa kokoluokassamme sekä edelläkävijä ekologisessa suunnittelussa.

Arvot

Laatu
Luovuus
Luotettavuus
Luonnon kunnioittaminen

Toiminta-ajatus

Suunnittelemme viihtyisiä, toimivia ja turvallisia ympäristöjä kestävän kehityksen periaatteiden mukaan. Palvelumme käsittävät piha- ja maisemasuunnitelmat, viheralueiden hoitosuunnitelmat, viherrakentamisen ja -hoidon valvontatehtävät sekä näihin liittyvät asiantuntijapalvelut. Asiakaskuntamme koostuu yksityisistä asiakkaista, kuntien viher- ja maisemasuunnittelun tilaajista, arkkitehtitoimistoista, rakennusliikkeistä ja muista yrityksistä, jotka tarvitsevat maisemasuunnittelun konsulttipalveluja.
Pyrimme tuottamaan palvelut mahdollisimman tehokkaasti ja luotettavasti. Tavoitteenamme on kehittää ammattitaitoamme ja toimintaamme jatkuvasti.

Työyhteenliittymä ja yhteinen toimitila hyvien liikenneyhteyksien varrella mahdollistaa luovan tiimityöskentelyn ja ajatusten vaihdon. Yhteistoiminnalla hyödynnämme kolmen suunnittelijan resurssit ja tarjoamme asiakkaille laajempaa palvelua ja osaamista. Yhteistoiminta vahvistaa myös palveluiden toimitusvarmuutta.