Luovaa, ekologista suunnittelua ja asiantuntijapalveluja

Tarjoamme monipuolista osaamista sekä pihojen että laajempien viheralueiden suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon.

Pihasuunnitelmat

 • Yksityispihat
 • Asuntoyhtiöpihat
 • Koulu- ja päiväkotipihat
 • Julkisten rakennusten ympäristöt
 • Vapaa-ajan ympäristöt

Muut konsultointipalvelut

 • Neuvontakäynnit
 • Maisema- ja kasvillisuusselvitykset
 • Puustokartoitukset
 • Maastomittaukset
 • Pihasuunnitelmiin liittyvät asukaskyselyt
 • Rakennuttamispalvelut
 • Lupa-asiat ja yhteydenpito viranomaisiin

Laaja-alaiset viher- ja maisemasuunnitelmat

 • Puistot
 • Lähiliikunta- ja leikkipaikat
 • Muut kaupunkiympäristöt
 • Liikenneympäristöt
 • Julkisten rakennusten ja laitosten ympäristöt

Vihervalvojapalvelut

 • Viherrakentamisen valvonta
 • Turvallisuuskoordinaattoripalvelu
 • Viheralueiden hoidon valvonta